LỘ TRÌNH XE BUÝT ĐƯA ĐÓN CÔNG CHÚNG PHỤC VỤ HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ TP.HỒ CHÍ MINH (ITE HCMC 2019)

PUBLIC SHUTTLE BUS ROUTE SERVICE FOR INTERNATIONAL TRAVEL EXPO HO CHI MINH CITY (ITE HCMC 2019)


A. Thời gian/ Time:

- Chuyến đầu tiên xuất bến ở Công viên 23/9 (khu B) là 8h00 sáng / The first departure at 23/9 Park (zone B) is at 8:00

- Chuyến cuối xuất bến ở Công viên 23/9 (khu B) là 17h00 sáng / The last departure at 23/9 Park (zone B) is at 17:00

- Chuyến đầu tiên xuất bến ở SECC là 10h00 / The first departure at SECC is at 10:00

- Chuyến cuối xuất bến ở SECC là 18h30 / The last departure at SECC is at 18:30


B. Sơ đồ minh hoạ:

Lượt đi:         20 phút                 40 phút

                 A --------->     B        ---------> C

Lượt về:        20 phút                 40 phút                  

                 A --------->      B         ---------> C

Trong đó:

A : Ngã ba Phạm Ngũ Lão – Đề Thám, Quận 1

B : Nhà Văn hóa Thanh Niên, Quận 1

C: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn  - SECC (SECC), Quận 7


B. Diagram illustration:

Onward:        20 mins                  40 mins                         

                 A --------->      B         ---------> C  

Onward:        40 mins                  20 mins                                         

                 C --------->      B         ---------> A                      

Description:

A: Corner of Pham Ngu Lao St - De Tham St (District 1)

B: The Youth Culture House (District 1)

C: Saigon Exhibition and Convention Centre - SECC (District 7)


C. Lộ trình:

- Lượt đi: Ngã ba Phạm Ngũ Lão, Đề Thám (A) – Yersin – Trần Hưng Đạo – Công trường Quách Thị Trang – Hàm Nghi – Pasteur – Nguyễn Thị Minh Khai – Phạm Ngọc Thạch (B) – Đồng Khởi – Tôn Đức Thắng – cầu Khánh Hội - Nguyễn Tất Thành – cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Văn Linh – SECC (C).

- Return: SECC (C) – Nguyen Van Linh – Huynh Tan Phat – Tan Thuan 1 bridge - Nguyen Tat Thanh – Khanh Hoi bridge – Ton Đuc Thang – Le Duan – Pham Ngoc Thach (B) – Vo Van Tan – Nam Ky Khoi Nghia – Ham Nghi – Le Lai – Ton That Tung – Corner of Pham Ngu Lao St - De Tham St (A).


C. Route:

- Onward: Corner of Pham Ngu Lao St - De Tham St (A) – Yersin – Tran Hung Đao – Cong truong Quach Thi Trang – Haam Nghi – Pasteur – Nguyen Thi Minh Khai  – Pham Ngoc Thach (B) – Đong Khoi – Ton Đuc Thang – Khanh Hoi bridge - Nguyen Tat Thanh –Tan Thuan 2 bridge - Nguyen Van Linh – SECC (C).

-  Return: SECC (C) – Nguyen Van Linh – Huynh Tan Phat – Tan Thuan 1 bridge - Nguyen Tat Thanh – Khanh Hoi bridge – Ton Đuc Thang – Le Duan – Pham Ngoc Thach (B) – Vo Van Tan – Nam Ky Khoi Nghia – Ham Nghi – Le Lai – Ton That Tung – Corner of Pham Ngu Lao St - De Tham St (A).