TRADE VISITOR PRE-REGISTRATION/ DANG KY THAM QUAN THUONG MAI

Pre-register now to reduce the waiting time during the event day itself! Express check-in services for pre-registered visitors. Pre-register now to beat the queue!

Please fill in all of the required (*) fields.

Đăng ký trước ngay bây giờ để tiết kiệm thời gian xếp hàng trong những ngày diễn ra sự kiện! Check-in nhanh hơn cho khách đã đăng ký trước . Đăng ký ngay tại đây!

Vui lòng điền vào các thông tin bắt buộc (*).

tooltip_image

 

Notes:

  • CLMTV stands for the Mekong Tourism alliance countries of Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam
  • Non-CLMTV countries are outside this region

 

Lưu ý:

  • CLMTV viết tắt của Các nước Liên minh Du lịch Mekong: Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar and Vietnam
  • Các nước không thuộc CLMTV nằm ngoài khu vực này